มาเป็นเพื่อนกัน

เรายินดี แสนยินดี หากว่าคุณ มาเป็นเพื่อนกัน
จะร่วมกัน สาธุการ อ่านพระคำ ของพระเจ้า
*อยากบอกเธอ เรารักเธอ
อยากบอกเธอ มาเป็นเพื่อนกัน
แสนยินดี ที่ได้พบเธอ มาเป็นเพื่อนกัน
จะจับมือ ร่วมประกาศ ถึงพระนามของพระองค์
จนสุดฟ้า สุดแผ่นดิน ชั่วนิรันดร์*

ลึกและกว้าง

ลึกและกว้าง ลึกและกว้าง
ความรักของพระเยซู ลึกและกว้าง
ลึกและกว้าง ลึกและกว้าง
ความรักของพระเยซู ลึกและกว้าง

ยอห์น 15:5,7

เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง
ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิท
อยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมาก
เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย
ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา
และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่าน
แล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่าน ปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น

7 นาฬิกา

เช้าวันหนึ่งวันนั้น วันหนึ่งวันนั้น7 นาฬิกา
(พ่อ) กระโดดออกมาก็บอกว่ารัก รักแม่คนเดียว
(แม่) ก็บอกว่ารัก ก็บอกว่ารัก รักพ่อคนเดียว
คนอื่นก็ไม่แลเหลียว ก็ไม่แลเหลียว ให้เสียเวลา

มาสรรเสริญพระเจ้าเถิด

... มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า (4)
1. องค์พระคริสต์ผู้สถิตในฟ้าสวรรค์
โปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่ข้า
องค์พระคริสต์ผู้พิชิตความมรณา
โปรดให้ข้าถึงสวรรค์อันเปรมปรีดิ์
2. ใต้ดวงจันทร์และดวงดาวสกาวพราวแสง
ช่วยดัดแปลงดินแดนถิ่นนี้ให้ชื่นรื่นรมย์
หมู่แมกไม้หอมหวนชวนให้ชื่นชม
เร้าอารมณ์ให้สุขแสนแดนวิมาน

มาเถิดถวายสาธุการแด่พระเจ้า (สดุดี 138)

มาเถิดถวาย สาธุการแด่พระเจ้า
ผู้รับใช้ทั้งสิ้น ยืนในพระนิเวศ
ยกมือของท่าน ในสถานนมัสการ
และถวายสาธุการ แด่พระผู้เป็นเจ้า

สถิตย์ในใจ

1.พระบิดาเจ้า ขอเข้าเฝ้าใกล้ชิดพระองค์
ขอทรงเล้าโลม ดวงใจเหนื่อยล้าท้อแท้
ขอทรงฟื้นฟู อุ้มชูหนุนพลังใจ
ให้ข้าพระองค์กลับกลาย เป็นผู้เข้มแข็ง

เพราะข้าพระองค์ไม่อาจเดินตามลำพัง
เพราะพระองค์ต้องการติดสนิทกับพระคริสต์ (2)
โปรดสถิตย์ในใจ

2.พระบิดาเจ้า ขอทรงพิทักษ์รักษา วางพระหัตถ์ ให้ดวงใจบริสุทธิ์
ขอทรงฟื้นฟู อุ้มชูหนุนพลังใจ ขอทรงโปรดสัมผัส และประทานกำลัง

โอ้พระเจ้าจอมราชา

โอ้พระเจ้า องค์จอมราชา ข้ายกย่องสรรเสริญพระองค์
บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ ข้าก้มกราบลงนมัสการ
ขอมอบถวายชีวิตข้า แด่พระองค์ โปรดทรงนำทางให้ข้าเดินไป
ข้ามีชีวิตในพระองค์อยู่ด้วยพระคำ โปรดทรงนำข้ารับใช้พระองค์

พระเจ้าผู้ทรงประทานความรอด

1.พระเจ้าผู้ทรงประทานความรอด ประทับเบื้องบนพระบัลลังก์
ขอมอบแด่พระองค์ เกียรติ พระสิริ คำสดุดี ปัญญา ฤทธา และกำลัง
แด่พระองค์เจ้า ตลอดชั่วนิจนิรันดร์
แด่พระองค์เจ้า ตลอดชั่วนิจนิรันดร์
แด่พระองค์เจ้า ตลอดชั่วนิจนิรันดร์ อาเมน
2.พวกเราที่ถูกไถ่จะร่วมใจ สรรเสริญร่วมกันประสานดวงใจ
ประกาศพระบารมี เกียรติ พระสิริ คำสดุดี ปัญญา ฤทธาและกำลัง

ด้วยสุดใจ

ด้วยสุดใจ ด้วยชีวิต อยากจะเห็นประเทศไทยนมัสการ
คร่ำครวญ วิงวอน อยากป่าวร้อง สรรเสริญให้ทั่วปฐพี
ร่วมเปล่งเสียงเป็นใจเดียว ให้คนไทยทุกๆ คนมีความชื่นบาน
ด้วยสุดใจ ด้วยชีวิต อยากจะเห็นคนไทยนมัสการพระองค์
**พระบิดาแห่งสวรรค์ ทรงเทพระเมตตา
แด่คนไทยทั่วทุกคน ไม่ว่าจนหรือว่ามั่งมี
ขอพระวิญญาณทำลายความมืด หักโซ่ตรวนความตายที่มัดเรา
ให้เรามานมัสการพร้อมใจ ประกาศพระนามพระองค์ประเสริฐ**

ไม่มีใครเหมือนพระองค์

ไม่มีใครเหมือนพระองค์ ไม่มีใครสัมผัสใจฉันเหมือนพระองค์
แม้ฉันแสวงหาตลอดชั่วนิจนิรันดร์ก็ตาม ไม่มีใครเหมือนพระองค์ (2)
พระองค์ดำรงเมตตาคล้ายดังแม่น้ำกว้าง และการเยียวยา มา จากพระองค์
ลูกทุรนทุรายอยู่ปลอดภัยในอ้อมแขน ไม่มีใครเหมือนพระองค์ (*)

พระองค์ทรงสมควร

1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง มีความรัก และเมตตาอยู่เสมอ
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม เป็นพระเจ้าของเรา อยู่เรื่อยไป
*พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรรเสริญ
พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา
เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน
พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรรเสริญ*
2.วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น เป็นความหวัง
เป็นทางรอดอยู่เสมอ คืนและวันที่เหน็บหนาว
พระองค์อยู่ข้างเรา เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป*

องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

องค์ พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทรงใหญ่ยิ่ง
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์การสรรเสริญ เป็นความชื่นบานนิรันดร์
ชัย ในพระองค์เราจึงมีชัยตลอดเป็นนิตย์
ทรงช่วยเราเผชิญศัตรูหมู่มาร เรากราบนมัสการ

*เราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามพระองค์
และอยากจะขอบพระคุณที่ ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่ เราจะวางใจในความรักไม่โรยรา
เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เหนือฟ้าและโลกาสืบไป*

องค์พระเจ้า องค์สันติราช

องค์พระเจ้า สันติราช ที่ปรึกษา มหัศจรรย์
จอมโยธา ชัยชนะ กษัตรา พระผู้ทรงนิรันดร
*ข้าเทิดทูนพระองค์ โอ ข้าเทิดทูนพระองค์
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เหนือโลกและจักรวาล
ข้าเทิดทูนพระองค์ โอ ข้าเทิดทูนพระองค์ พระเยโฮวาห์ ที่ข้าเทิดทูน*

เมื่อเจ้ายกชูมือสรรเสริญ

เมื่อเจ้ายกชูมือสรรเสริญ เปล่งเสียงแซ่ซ้องบทเพลงแด่เรา
เจ้านำความปลื้มปิติ ใจเราแสนยินดี
สิ่งนี้ดูงดงาม นั่นคือการสรรเสริญของเจ้า
เช้าหรือสาย บ่ายค่ำ เสียงสรรเสริญส่งสูงสู่สวรรค์
เป็นดังเครื่องบูชา ส่องลอยเต็มนภา สิ่งนี้ดูงดงาม คือการสรรเสริญนมัสการ
เมื่อเจ้าร้องบทเพลงและสรรเสริญ และถวายเครื่องบูชา
เจ้าเปล่งสำเนียงเสียงขับขาน แต่ว่าใจเจ้านั้นไกลห่าง
ยิ่งกว่าบูชาใดๆ เราต้องการเจ้าหมดหัวใจ
บริสุทธิ์มอบถวาย นั่นคือสิ่งที่เราต้องการ
ถวายชีวิตทั้งสิ้น บริสุทธิ์สดใสเพื่อเรา และยอมเป็นเครื่องบูชา
งดงามและล้ำค่า จดจำเสมอไป ที่เราประสงค์คือทั้งใจกาย

พระเยซูเป็นที่รักของข้า

พระเยซู เป็นที่รักของข้า พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์
พระองค์นำข้าจากโคลนตมผงคลี วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า

*รักพระองค์ มีพระองค์ แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์
พระผู้ช่วย และทรงเป็นเพื่อน ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิตนิรันดร์

จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด

จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด พระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่าง
ที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง (2)
มีความเชื่อสักนิด ภูเขาก็เคลื่อนได้ เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดี
ร่วมความเชื่อร่วมใจร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช จะได้เห็นถึงการอัศจรรย์

*ดูคนนั้นที่เขาหาย พระเยซูทรงรักษา ตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้
ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไป มาร่วมใจเชื่อในพระเยซู*

อยู่ในรักของพระเยซู

โอ้พระเยซูคริสต์ ข้ารักเทิดทูนพระองค์
ความรักของพระองค์ ไม่มีผู้ใดเปรียบได้
ความรักเหนือทุกสิ่งที่โลกมี ทรงพลีพระชนม์เพื่อไถ่บาปข้า
ขอถวายชีวิต และติดตามพระองค์เพียงผู้เดียว
ดื่มด่ำในความรักของพระเยซู อุ้มชูด้วยความรักที่แสนยิ่งใหญ่
อิ่มใจในพระคุณ ที่พระองค์ประทานแก่ข้า
เติมใจให้เต็มล้นด้วยรักของพระองค์ ความรักที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง
พึ่งพิงในพระองค์ อยู่ในรักของพระเยซู

รักมั่นคงพระองค์

เมื่อความมืดมิดคืบคลานเข้ามา เมื่อดวงตาบอด ซ่อนฉันจากพระองค์
เมื่อภาระหนัก ฉันคลอนแคลนและ เมื่อความคิดเดิม เข้ามาแทนพระองค์ เยซูมา(2)
ที่นั่นฉันตามพระองค์ ไปยังที่เราพบกัน ที่นั่นฉันยอมทุกสิ่ง เมื่อพระองค์ทรงตามหา
รักมั่นคงพระองค์ รักมั่นคงพระองค์ รักมั่นคงพระองค์ สวมทับฉันอีกครา

พระเยซู พระศิลา

พระเยซู พระศิลาของข้า ข้าสามารถจะยืนมั่นคง
พระเยซู พระศิลาของข้า
ความหวังข้าอยู่ในพระคำพระองค์
ความหวังข้าอยู่ในพระคำพระองค์
1.ข้ามีความหวังชีวิต(2) ข้ามีอนาคต(2) พระเจ้ามีแผนการให้ข้า
ข้าแน่ใจว่า ข้าแน่ใจว่า (*)
2.พระคำพระองค์สัตย์ซื่อ มีสิทธิอำนาจ พระเจ้าจะปกป้องข้า
ข้าแน่ใจว่า ข้าแน่ใจว่า(*)

ลุกขึ้นส่องแสง

*พระเจ้าจะทรงเสด็จลงมาหา สวมทับพวกเรา
ด้วยพระสิริของพระเจ้า ขึ้นตรงมายังเรา
ลุกขึ้นส่องแสงรับใช้พระองค์ พร้อมใจกันทำการ (2)
ปวงชนนานาจะพากันสรรเสริญ บรรดาราชาจะเปรมปรีดิ์
และชาวเมืองสวรรค์ร่วมกันร้องเพลง
สรรเสริญพระเย - ซู ผู้เป็นความสว่าง พระองค์ผู้ทรงโปรดประทับในใจเรา

มาเชิญมานมัสการพระองค์

มา...นี่เป็นเวลานมัสการ มา...นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
มา...นมัสการดังที่เป็น มา...ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น....มา
สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า
สักวันทุกคนจะก้มกราบลง
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดา ผู้เลือกและรับพระองค์

องค์พระเยซูทรงทุกข์ทรมาน

องค์พระเยซูทรงทุกข์ทรมานจนมรณา
ทรงชิมความตายแล้วฟื้นคืนพระชนม์ เหล่าฑูตสวรรค์แซ่ซ้องสาธุการ
องค์พระเยซูเสด็จขึ้นประทับเบื้องขวาพระหัตถ์
ทูลอ้อนวอนแทนเราต่อพระบิดา ถวายคำโมทนาแทนเหล่าคริสตชน
*ทรงกอปรด้วยพระสิริ เปี่ยมด้วยรัศมียิ่งใหญ่ อันทรงพลานุภาพ
ทรงกอปรด้วยพระสิริ เปี่ยมด้วยรัศมี ทรงปราบศัตรูลงใต้พระบาท
ครอบครองทั่วโลกา ไร้อำนาจมาต้านทาน เพราะพระองค์คือองค์จอมราชา*

ร้องทูลขอ

ร้องทูลขอ พระเมตตาพระองค์ ทรงรักษา ข้าอ่อนแอ ขอรักพระองค์ไถ่เป็นไท
โอพระศิลา เมื่อยามหมดสิ้นแรง โปรดมาช่วยข้าด้วยเถิด (X2)
ทรงเป็นความหวัง พระสัญญาไม่เคยเปลี่ยนไป กายใจของข้า จะตามพระองค์ตลอดไป
*เพราะพระองค์ดี เพราะพระองค์ดี เพราะพระองค์ดีต่อข้า*(2)

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย เป็นกำลังของเราทุกคน
เป็นความช่วยเหลือ ที่พร้อมในยามยากลำบาก หากวางใจพระองค์*
พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง ส่องแสงกลางใจของเรา
เป็นโคมส่องทาง ถึงแม้เราอ้างว้างลำบาก เชื่อวางใจพระองค์*

*เราจะไม่กลัว แม้แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไป แม้มีอันตรายรอบกาย
เราจะไม่กลัว เพราะเราวางใจ พระเจ้าสถิตกับเรา (เราจะไม่กลัวสิ่งใด)

พระองค์ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ

ข้ารักพระองค์ นมัสการพระองค์ ทรงสมควรรับการ สรร เสริญ
ข้ารักพระองค์ นมัสการพระองค์ ทรงสมควรรับการสรรเสริญ
ข้ารักพระองค์ นมัสการพระองค์ ทรงสมควรรับการสรรเสริญ
พระ องค์ สม ควร สม ควร รับการสรรเสริญ

พระองค์ทรงบริสุทธิ์

พระองค์ทรงบริสุทธิ์ พระองค์ทรงบริสุทธิ์
พระองค์ทรงบ - ริ -สุทธิ์ พระเจ้ายิ่งใหญ่
สมควรถวายพระสิริ พระองค์สมควรรับพระเกียรติ
สมควรสร - ร - เสริญ ยกย่องและเทิดทูน
สรรเสริญ ยกย่องเทิดทูนพระองค์
สรรเสริญ ยกย่อง พระนาม นิจ นิรันดร์

พระสิริ

1.พระผู้ทรงสร้างโลกา ขอพระทรงเปิดน้ำพระทัย
รวมกองทัพใหญ่ที่ทรงเลือกไว้ รุดเดินหน้าไปสู่ดินแดน
ทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอย ฤทธาแห่งองค์จอมราชา
ขอเจิมวิญญาณ โปรดเถิดขอเจิมข้า ขอทรงโปรดให้เป็นเวลา*

*พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา และหลั่งไหลไปเป็นพรถึงชนนานา
ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์สถิตที่เรา เมื่อเราร่วมกันสรรเสริญพระองค์*

**พระคริสต์ เสด็จมา เป็นไปตามพระทัย
เราทั้งหลายจะได้เห็น พระสิริแห่งบุตรา ** (*)

2.จอมราชาแห่งโลกา ขอทรงเปิดตาโลกให้เห็น เป็นการประทานมาอย่างพระสัญญา
พระกายในความมีชัย ขอทรงโปรดปรานและทรงสัมผัส ให้กำลังใหม่ในพระองค์
บินขึ้นด้วยปีกจากความระโหยโรยแรง ร่วมกายร่วมใจในสงคราม * (**)

ทุกวันเวลา

ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์
ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ
ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ
*ขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจ ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ทรงเคลื่อนไหวในเราด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน
ถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

เมตตาหลั่งมา

เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน (2)
*เฮ้ โอ เรามารับพระเมตตา เฮ้ โอ เรามารับพระคุณ
เฮ้ โอ เรามาร้องรำจนนิรันดร์*

โดยอำนาจความรักพระองค์

พระเจ้าข้า เข้ามา โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตหัวใจ
โดยพระคุณที่ข้า ได้สัมผัสพระองค์
โอ้พระองค์ข้ารู้ดี จุดอ่อนภายในที่ข้ายังมี
จะทรงลบล้างออกไป... โดยอำนาจความรักพระองค์

*โปรดยึดข้า ให้ความรักพระองค์ล้อมข้า
นำข้าใกล้ชิดพระทัยพระองค์
เมื่อข้ารอคอย จะผงาดขึ้นดังนกอินทรีย์
และข้าจะบินต่อไป พระวิญญาณพระองค์ทรงนำ
โดยอำนาจความรักพระองค์

โปรดเปิดตาของข้า ให้มองเห็นพระพักตร์พระองค์
ให้เข้าใจความรักแท้ ที่ดำรงภายใน
โปรดเปลี่ยนแปลงความคิด เมื่อทรงเปิดเผยพระทัยในชีวิต
ให้ดำเนินทุกๆ วัน... โดยอำนาจความรักพระองค์ (*)

องค์พระเยซูทรงล้ำค่าอนันต์

องค์พระเยซูทรงล้ำค่าอนันต์ องค์พระเยซูทรงล้ำคุณอนันต์
เราจึงรักพระองค์ เราจึงรักพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงรักเราก่อน (2 รอบ)

มาเร็ว มาร้อง สรรเสริญพระเจ้า

มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า ร้องรำทำเพลงเต้นโลด สรรเสริญพระองค์
ชูมือขวา ชูมือซ้าย เฉลิมฉลองพระองค์
เราชูใจ ขอยินดี อยู่ในความรักพระองค์
องค์พระเยซู พระองค์อยู่ใกล้ๆ เรา องค์พระเยซูเรามา สรรเสริญพระองค์
ชูมือขวา ชูมือซ้าย เฉลิมฉลองพระองค์
เราชูใจ ขอยินดี อยู่ในความรักพระองค์
*พระเยซู เรารักพระองค์ พระเยซู อยากอยู่ใกล้พระองค์
อยากชมความงามพระองค์
อยากเห็นพระพักตร์พระองค์อยู่กับเรา

องค์พระเจ้า องค์สันติราช

องค์พระเจ้า สันติราช ที่ปรึกษา มหัศจรรย์
จอมโยธา ชัยชนะ กษัตรา พระผู้ทรงนิรันดร

*ข้าเทิดทูนพระองค์ โอ ข้าเทิดทูนพระองค์
องค์พระผู้ยิ่งใหญ่ เหนือโลกและจักรวาล
ข้าเทิดทูนพระองค์ โอ ข้าเทิดทูนพระองค์
พระเยโฮวาห์ ที่ข้าเทิดทูน

ลำธาร

ขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์
ตลอดวันและคืนในอ้อมแขนของพระองค์
ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดินในทางของพระองค์
และเมื่อเข้าเข้าใจในความรักของพระองค์
อบอุ่นใจเหลือเกินในอ้อมแขนของพระองค์
สุขจนล้นหัวใจไม่อาจเก็บเอาไว้...เพียงผู้เดียว
*ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง
ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
ประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์
ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป

แสงพระเยซู

องค์พระเจ้าแห่งความรักทรงส่องแสง ในท่ามกลางความมืดมิดแห่งชีวิต
พระเยซูเป็นสว่างส่องเหนือพวกเรา ทรงปลดปล่อยนำเราด้วยความจริงยิ่งใหญ่
ส่องยังพวกเรา ส่องยังพวกเรา
* แสงพระเยซู ส่องดินแดนด้วยสิริพระบิดา
ขอพระวิญญาณเจิมใจเราด้วยไฟ
ไหลดั่งแม่น้ำท่วมวิญญาณเหล่าประชาด้วยพระคุณ
และทรงการุณย์พระคำเป็นความสว่าง

เราเข้าเฝ้าที่ประทับองค์พระเจ้า สู่แสงแห่งรัศมีของพระองค์
โดยโลหิตแห่งพระคริสต์ชีวิตสดใส ส่องจิตใจเราเป็นไท พ้นความมืดมน
ส่องยังพวกเรา ส่องยังพวกเรา (*)

เมื่อมองดูพักตร์พระเจ้าบรรเจิดจ้า บนใบหน้าเราจะเหมือนดังพระองค์
ขอเปลี่ยนแปลงและนำเราสู่พระสิริ เพื่อชีวิตจะสะท้อนให้เห็นพระองค์
ส่องยังพวกเรา ส่องยังพวกเรา (*)

เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต

เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะในทุกสิ่ง
เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยพระโลหิต
เราจึงลุกขึ้นยืนต่อสู้โดยฤทธิ์พระวิญญาณ
เรามีชัยโดยนามพระเยซู

พระเยซู พระผู้ช่วย

พระเยซู พระผู้ช่วย ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์
ในทุกๆ วัน ฉันอยากสรรเสริญ ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้า
พระองค์เป็น ที่กำบัง ป้อมปราการและกำลังใจ
เชิญทุกชีวิต และทุกๆ สิ่ง พากันสรรเสริญพระเจ้า

*สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลการ่วมร้องเพลง
พลังและฤทธิ์เดชสรรเสริญกษัตรา
ภูเขากราบลงและทะเลคึกคะนอง
ส่งเสียงร้อง...สรรเสริญ
ฉันร้องชื่นชมยินดีในฝีพระหัตถ์
และฉันจะรักพระองค์ตลอดชีพวางวาย
ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานสัญญากับพระองค์

พื้นฟ้าสวรรค์

พื้นฟ้าสวรรค์ ประกาศพระบารมีพระเจ้า
ผู้ใดเปรียบปาน พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ

* เพราะพระองค์ทรง(ฟื้น)พระชนม์
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ
นมัสการพระองค์

ฉันจึงกราบลง ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี
ผู้พลีพระชนม์ นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า (*)

พระสิริ โอ้พระสิริ

พระสิริ โอพระสิริ พระเจ้าจอมราชา
บริสุทธิ์งดงามสง่า จอมราชาของเรา
*เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ
ด้วยวิญญาณที่ยกย่องและบูชา
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์ผู้เที่ยงธรรม
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

เทใจของข้า

ข้าอยู่ตรงนี้ อีกครั้งหนึ่ง ขอเทใจข้า เพราะรู้พระองค์ทรงฟัง
ทุกคำคร่ำครวญ พระองค์จะฟัง แม้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในตรงใจข้า
พระองค์สัตย์ซื่อ จะทรงตอบ ด้วยคำแห่งความจริง และความหวังที่เที่ยงแท้
เมื่อพระองค์ สัมผัส พระองค์ปลดปล่อยให้ใจข้าได้เป็นไท
ที่ปลอดภัยของข้าอยู่ที่นี่ (2)

ข้าต้องการเทใจของข้า และพูดข้ารักพระองค์ เทใจของข้าบอกว่าข้าต้องการพระองค์
เทใจของข้า และพูด ข้าขอบพระคุณ เทใจของข้า และพูดว่า พระองค์ทรงล้ำเลิศ

เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ เชิญองค์พระวิญญาณพระทับอยู่ในใจ
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่ ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ
โปรดเจิมเรา เจิมใจเรา
ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
โปรดเจิมเรา เจิมใจเรา
ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

สรรเสริญพระนาม

สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า จอมราชายิ่งใหญ่
สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า จอมราชายิ่งใหญ่
*พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่เกรียงไกร ไม่มีนามใดเทียบได้ แผ่นดินสรรเสริญ
ภูเขากราบลง ต่อพระนามพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่*

พระเยซูคือองค์ราชันย์

พระเยซูคือองค์ราชันย์ ผู้ทรงครอบครองด้วยความชอบธรรม
พระเยซูคือองค์ราชันย์ และทรงมั่นคงในคำพระองค์
*พระองค์ปกครอง ด้วยฤทธาและสง่าราศี ทรงเป็นพระเจ้า บนโลกและสวรรค์
พระองค์เป็นพระเจ้า............ พระองค์เป็นพระเจ้า............

เชิญมารื่นเริงยินดี

เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซูด้วยความยินดี
องค์พระเยซูผู้ได้ทรงรักเรา ประทานชีวี
เราจึงเปล่งเสียงยินดี ต่อองค์ราชาด้วยเพลงสดุดี
ถวายสรรเสริญพระผู้ทรงแสนดี นมัสการวันนี้
**เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี
แสนชื่นชมยินดี ต่อพระองค์** (2)

ชีวิตอยู่ในพระองค์

ชีวิตอยู่ในพระองค์ พลังอยู่ในพระองค์
ความหวังอยู่ในพระองค์ มอบไว้กับพระองค์ (ซ้ำ)
*เราสรรเสริญพระนามอย่างมั่นคง เทิดทูนพระองค์ตลอดไป
อย่างสุดชีวิต อย่างสุดกำลัง เพราะความหวังอยู่ในพระองค์*

ในที่ลึกลับ

1.ในที่ลึกลับ ในที่เงียบสงัด ณ ที่นั่นพระองค์ทรงอยู่
ในที่ลึกลับ ช่วงเวลาที่ข้ากำลังรอ เฝ้าแต่พระองค์ ข้าอยากรู้จักพระองค์
ข้าอยากรู้จักพระองค์ อยากได้ยินเสียงพระองค์
ข้าอยากรู้จักพระเจ้า ข้าอยากรู้จักพระองค์
ข้าอยากจะได้สัมผัส ข้าอยากรู้จักพระเจ้า
2.ข้ากำลังไขว่คว้าไปถึงที่สูงสุด เพื่อข้าจะได้รางวัล ดำเนินต่อไป
ข้าจะก้าวไป ไม่มีสิ่งใด ที่จะขวางได้ เพราะอยากรู้จักมากขึ้น

ดั่งสวรรค์ในใจข้า

*โอ......................................... ดั่งสวรรค์ในใจข้า*
*โอ......................................... ดั่งสวรรค์ในใจข้า*
1.แผ่นดินพระเจ้าตั้งอยู่ที่นี่ ดั่งสวรรค์ในใจข้า
พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ ณ ที่นี่ ดั่งสวรรค์ในใจข้า
มีสันติสุขอยู่ท่ามกลางพวกเรา ดั่งสวรรค์ในใจข้า
ความบริสุทธิ์อยู่ล้อมรอบเรา ดั่งสวรรค์ในใจข้า
2.เราเป็นวิหารขององค์พระเจ้า ดั่งสวรรค์ในใจข้า
พระเยซูเป็นรากฐานของเรา ดั่งสวรรค์ในใจข้า
พระองค์จะกลับมารับพวกเรา ดั่งสวรรค์ในใจข้า
เชิญเราเข้ามารับพระเยซู ดั่งสวรรค์ในใจข้า**

ฟื้นฟูดวงใจข้า

ฟื้นฟูดวงใจข้า ให้มีความรัก
เทพระวิญญาณลงมาในใจ ฟื้นฟูใจข้า
ทรงแยกข้าออกมาแล้ว เพื่อสร้างข้าใหม่
โดยพระวิญญาณยกใจของข้า ฟื้นฟูใจข้า
แล้วข้าจะนมัสการพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
แล้วข้าจะเชื่อฟังพระองค์ ฟื้นฟูใจข้า
แล้วข้าจะนมัสการพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
แล้วข้าจะเชื่อฟังพระองค์ ฟื้นฟูใจข้า

มาร่วมกันร้องเพลง

มาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระองค์ด้วยความยินดี
มาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพราะทรงเป็นพระเจ้าเดียว (X2)
สรรเสริญ สรรเสริญด้วยความยินดี สรรเสริญ เพราะทรงเป็นพระเจ้าเดียว (X2)

สรรเสริญพระนามพระยโฮวาห์

1.สรรเสริญพระนามพระยโฮวาห์ ในสถานนมัสการของพระองค์
สรรเสริญพระนามพระยโฮวาห์ ในพื้นฟ้าอานุภาพของพระองค์
สรรเสริญในความรักมั่นคง ของพระองค์ สรรเสริญในพระคุณมากล้น ของพระองค์
สรรเสริญในความสัตย์ซื่อ ยิ่งของพระองค์ จงให้ทุกสิ่งที่หายใจ สรรเสริญพระเจ้า
2.สรรเสริญพระนามพระยโฮวาห์ จงร้องเพลงสดุดีแด่พระองค์
สรรเสริญพระนามพระยโฮวาห์ จงร้องเพลงโมทนาแด่พระองค์
สรรเสริญพระองค์ ด้วยพิณคู่และพิณใหญ่ สรรเสริญพระองค์ ด้วยการเต้นรำมะนา
สรรเสริญพระองค์ ด้วยเสียงฉิ่งและเสียงฉาบ จงให้ทุกสิ่งที่หายใจ สรรเสริญพระเจ้า

จงร้องเพลงสรรเสริญ

*จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
จงร้องเพลงสรรเสริญถวายองค์จอมราชา จงร้องด้วยสิ้นสุดหัวใจ
เพราะพระองค์เป็นราชาเหนือแผ่นดิน จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เพราะทรงครอบครองชนชาติทั้งหลาย ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์

ความรักพระองค์

ความรักพระองค์อยู่สูงดังเมืองสวรรค์ และความสัตย์ธรรมสูงถึงบนฟากฟ้า
ทรงความชอบธรรมเหมือนดังภูเขาสุดมั่นคง
ปัญญาลึกดังมหาสมุทรของพระองค์ ทรงประทานแก่เรา
ขอเติมหัวใจด้วยรักและพระเมตตา พบสันติสุขทรงโอบล้อมฉันยามมืดมิด
รับความสมบูรณ์ล้นอยู่ภายในนิเวศน์พระองค์
ดื่มน้ำทิพย์ในลำธารแห่งความยินดี ราชาของเรา ราชาของเรา

ข้าขอสรรเสริญแด่พระนามของพระเจ้า

ข้าขอสรรเสริญแด่พระนามของพระเจ้า องค์บริสุทธิ์ จอมราชันย์และจอมเจ้านาย
พระองค์เป็นศิลาและความรอดในชีวิตข้า เป็นป้อมปราการที่มั่นคง
**ขอสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ ด้วยสิ้นกำลังและความคิด
ขอเทิดทูนบูชาพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียว ผู้เป็นทุกสิ่งในชีวิตข้า**

เราฉลองยินดี

*เราฉลองยินดี ร้องเพลงแด่พระเจ้า ร้องเพลงบทใหม่ แด่พระองค์ (2)
สุดดวงใจภายในแสนยินดี สุดความคิดชิดองค์ภูมี
ชูมือสองร้องสู่สวรรค์ ชีวิตฉันนมัสการพระองค์*

จงยอพระเกียรติพระเจ้า

จงยอพระเกียรติพระเจ้า จงยอพระเกียรติพระเจ้า
นมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์
เพราะพระเจ้าของเรา พระนามบริสุทธิ์
นมัสการพระเจ้า เพราะพระนามทรงบริสุทธิ์

ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล ธารรักพระองค์เทมาที่ฉัน
และฉันจะมอบดวงใจยอมให้ พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไท
ฉันรักที่ได้อยู่ในความจริง และทุกๆวันฉันจะชูมือ
เพราะฉันจะร้องเพลง เมื่อความรักพระองค์ลงมา
*ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป*(2x)
** โอ้ ข้าจึงอยากเต้นโลดสรรเสริญ อาจดูเหมือนเรื่องโง่งมงาย
แต่ถ้าโลกนี้ได้พบพระองค์ เขาจะเต้นยินดีอย่างที่พวกเราเป็นอยู่ (*)

จงสรรเสริญพระเจ้า

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
จงเข้าไปในพระวิหาร และนมัสการพระองค์
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งขึ้น ด้วยฝีพระหัตถ์
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ สมควรสรรเสริญ

ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า จงสรรเสริญพระนามพระองค์
ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ร่วมกัน
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย สรรเสริญพระนามเกรียงไกร
ทุกทุกสิ่งที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้า